Steeds meer aanbestedende diensten zien het belang in van een marktconsultatie. Een marktconsultatie levert namelijk waardevolle kennis op van de markt. Met die kennis kunt u als opdrachtgever maatschappelijke doelen nastreven, zoals het stimuleren van duurzaamheid en innovatie. Maar het levert ook simpelweg een betere prijs/kwaliteitverhouding op en dus meer klantwaarde. Ing. Frank van den Hoogen is senior adviseur Kosten & Contracten bij de gemeente Nijmegen en legt in deze blog uit waarom gemeente Nijmegen fan is van de marktconsultatie.

De markt aan het woord

“Vaak”. Dat is het antwoord van Frank van den Hoogen, op de vraag hoe vaak hij gebruik maakt van marktconsultatie. “Bij het merendeel van de opdrachten, niet wekelijks maar zeker maandelijks. Het bestuur wil graag dat de markt vaker benaderd wordt, zodat vraag en aanbod beter op elkaar afgestemd kunnen worden. Het belang van marktconsultaties komt naar voren in uiteenlopende situaties. Sowieso als je iets gaat uitvragen wat je niet goed kent. Als je niet alle wijsheid in pacht hebt, wat kan de markt dan voor je betekenen? Maar ook bij langdurige contracten, want je hebt de marktpartijen al zo lang niet meer gesproken.”

“Weinig vertellen, veel vragen stellen. De markt aan het woord laten, informatie vergaren om een goede aanbesteding te doen.”. Daar is waar het volgens Frank om draait. “Zonder marktconsultatie zou je anders zomaar de verkeerde vragen kunnen stellen. Het varieert van heel simpel, waarbij je een paar partijen uitnodigt die je een issue voorlegt, tot heel uitgebreid als je bijvoorbeeld een markt niet goed kent. Dan kun je hem zelfs publiceren.”

Een effectief middel

“Uitermate effectief!” aldus Frank op de vraag hoe effectief een marktconsultatie is. “In sommige gevallen komt het voor dat je dingen uitvraagt die gewoon niet kunnen of andersom, dat je bang bent dat iets niet kan, maar het blijkt wel te kunnen. MKB vriendelijk aanbesteden, duurzaamheid, social return etc. Je kunt heel veel issues bespreken. Er komt ook steeds meer ruimte voor in de nieuwe aanbestedingswet, al moet je uiteraard de basisregels blijven handhaven, bijvoorbeeld dat iedereen een gelijke kans krijgt.”

“Een markconsultatie werkt als je oprecht wilt weten hoe de markt denkt, als er nog iets in te vullen is. Doel is dat we de optimale vraag kunnen stellen zodat we krijgen wat we willen. Het succes van een marktconsultatie hangt vaak samen met dat wat eruit komt ook écht wordt gebruikt. Dat je de mening en ideeën van de markt écht serieus neemt. Per project wordt het afwegingskader bekeken. Simpel of complex? Veel stakeholders? Politiek gevoelig of niet? Groot of klein? Het moet proportioneel zijn. Het is ook een mogelijkheid om een paar keer per jaar aannemers uit te nodigen voor een open gesprek over bepaalde thema’s. Ook dit is in Nijmegen een wens van het bestuur. Tevens is het een goed instrument om te kijken hoe ver de markt is met bepaalde ontwikkelingen, zoals circulariteit. En vooral om niet in de valkuil te trappen van aannames.”

Problemen voorkomen

“Een groepsgewijze discussie levert soms veel op. Echter, doorgaans laat men meer los in individuele gesprekken. Dan bestaat er geen risico dat anderen er met bepaalde ideeën vandoor kunnen gaan. Er komt in een consultatie niet altijd wat los, maar toch is het meestal zinvol. Ik heb nog nooit meegemaakt dat er echt helemaal niets uit kwam. Soms is het een bevestiging van wat je al dacht.” Dat laatste is volgens Frank ook prima.

“Ze doen het heel graag en willen meedenken”, is tot slot het antwoord van Frank op de vraag wat de markt van een marktconsultatie vindt. “Je kunt er zeker problemen mee voorkomen. Je kunt bijvoorbeeld iets innovatiefs uitvragen, maar als je vervolgens geen inschrijvingen krijgt, dan schiet dat niets op. Per slot van rekening heeft niemand iets aan een uitvraag die niet goed is.”

 

Bent u benieuwd wat een marktconsultatie u kan opleveren? Schrijf u dan vandaag nog in voor de training Marktconsultaties voor aanbestedende diensten of vraag de marktconsultatie-trainingsbrochure aan. Frank leert u in 1 dagdeel hoe u dit instrument (nog) beter kunt benutten in uw dagelijkse praktijk.