Chantal Schrijver en Henberto Remmerts zijn werkzaam voor Tauw (Tauw ondersteunt bedrijven in Contract- en Risicomanagement) en hebben een artikel geschreven naar aanleiding van de beschouwing ‘Einde integrale contracten of verrekening van grote tegenvallers’ van advocaat Rob Bleeker in Cobouw.

Chantal en Henberto vinden de punten herkenbaar, maar tegelijkertijd prikkelt het om te reageren op 2 suggesties die gedaan worden. Ten eerste de suggestie die wordt gewekt dat contractvormen als allianties en bouwteams het UAV-GC contract bedreigen vanwege het lagere risicoprofiel. Daarnaast de verrekeningsmethode die als oplossing wordt geboden. Wat zij in de beschouwing van Bleeker missen, is hoe wordt omgegaan met de keuze voor een contract op basis van de UAV-GC.

Lees hier het volledige artikel. Het UAV-GC contract heeft wat hen betreft nog een mooie toekomst voor zich. Hun visie sluit ook mooi aan op onze Leergang Marktvisie in de Praktijk, o.a. transparant en eerlijk met elkaar omgaan, streef naar een evenwichtige samenwerking.