Missie & Visie

Missie

Bouwmeesters zet zich in voor een betere samenwerking tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers in de bouw- en infrasector.

Bouwmeesters in beeld

“Bouwmeesters in beeld”

Visie

Wij geloven in een toekomst waarin partijen samenwerken op basis van vertrouwen, openheid en gelijkwaardigheid. Dit vraagt om een cultuur waarin betrokkenen ‘eerst begrijpen en dan pas begrepen worden’, ze respect hebben voor de motivatie en belangen van de ander en van elkaar willen leren. Wij worden door de sector gezien als onafhankelijke, deskundige en betrouwbare partner die partijen bij elkaar brengt en samen met hen bouwt aan vertrouwen.

Kernwaarden

Onafhankelijk

Wij maken geen onderscheid tussen overheden en bedrijven, tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Uw belang is ons belang. Is ons gezamenlijke belang.

Verbindend

Wij brengen partijen actief bij elkaar. Vanuit verbinding ontstaat waardering en vertrouwen.

Optimistisch

Wij gaan uit van kansen, mogelijkheden en het positieve in de mens. Iedereen streeft naar goede resultaten, voldoening en plezier.

Meer informatie

Voor meer informatie over Bouwmeesters en onze diensten kunt u contact met ons opnemen

Neem contact op