• Trainers uit de praktijk
 • Onafhankelijk en objectief

Bij de aanbesteding en uitvoering van cultuur- en civieltechnische werken en diensten, passen steeds meer overheden Better Performance toe. 

Wat is Better Performance?

Better Performance is een systematiek, die gericht is op het professionaliseren van de samenwerking tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers in de bouw- en infrasector.

Better Performance meet prestaties, waarbij de kwaliteit van het samenwerkingsproces centraal staat, met de focus op houding en gedrag. Het doel van de systematiek is een resultaat te bereiken waarmee alle betrokken partijen tevreden zijn.

De training

In de training CROW Better Performance leert u de basisprincipes van Better Performance en hoe u deze kunt toepassen in uw eigen praktijk.

Weten wat Better Performance voor uw organisatie kan betekenen? Wij nemen graag contact met u op. 

Bel mij terug

Doel van de training

Na afloop van de training:

 • Weet u precies wat het belang is van Better Performance.
 • Bent u in staat Better Performance op een professionele en constructieve wijze in de praktijk toe te passen.
 • Kunt u het proces van Better Performance organiseren.
 • Bent u zich bewust van houding, gedrag en communicatieve vaardigheden die Better Performance tot een succes maken.
 

Doelgroep

Deze training is bedoeld voor iedereen die tijdens de uitvoering van civiel- en cultuurtechnische projecten, werken en diensten samenwerkt. Denk daarbij aan: directievoerders, toezichthouders, (hoofd)uitvoerders, projectleiders en bedrijfsleiders.

Aanpak

 • Opdrachtgevende en opdrachtnemende partijen nemen gezamenlijk deel aan de training.
 • Van opdrachtnemerszijde kunnen zowel aannemers, als ingenieurs- en adviesbureaus deelnemen.
 • Het maximumaantal deelnemers per groep is 15, waarvan maximaal 8 van de gemeente.
 • De training is interactief; Bouwmeesters maakt gebruik van diverse prikkelende en inspirerende werkvormen.
 • De training is gericht op kennisoverdracht en bewustwording.

Duur

De training bestaat uit 4 dagdelen, verdeeld over 2 lesdagen. Een lesdag duurt van 08:45 tot 16:30 uur. Tussen de lesdagen zit een periode van 2 tot 4 weken.

Certificaat

Na afloop van de training ontvangt u het certificaat ‘Bekwaam in het toepassen van Better Performance in de praktijk’.

Investering

€ 995,- p.p. (excl. BTW), inclusief onbeperkt koffie, thee, water, versnaperingen en een uitgebreide lunch.

In-company training

Heeft uw organisatie meer dan vijf potentiële deelnemers aan deze training? Dan kunnen wij de training CROW Better Performance ook in-company geven. Vraag naar de mogelijkheden.

Dagdeel 1:

 • Kennismaken met elkaar
 • Better Performance, wat is het en hoe werkt het?
 • Het belang van Better Performance
 • Inzicht in het instrument / de vragenlijsten
 • Oefenen aan de hand van praktijkvoorbeelden

Dagdeel 2:

 • Inrichten van het Better Performance-proces
 • Duidelijkheid krijgen over wederzijdse uitgangspunten en verwachtingen
 • Duidelijke afspraken maken
 • Hoe te handelen bij verschillen en geschillen?
 • Hoe wordt er geëscaleerd?
 • Een goede samenwerking, wat is daarvoor nodig?
 • Feedback geven en ontvangen, hoe werkt dat?
 • Oefenen aan de hand van praktijkgerichte cases

Dagdeel 3:

 • Oefenen met het voeren van Better Performance-gesprekken
 • Oefenen van een startgesprek
 • Oefenen van een beoordelingsgesprek / prestatiemeting
 • Gesprekstechnieken: luisteren, samenvatten, doorvragen
 • Oefenen aan de hand van voorbeeldprojecten, casuïstiek

Dagdeel 4:

 • De kans van slagen van Better Performance
 • Inzicht in elkaars belangen en integer handelen: waarom is dat belangrijk?
 • Welke belangen en doelen heeft een opdrachtgever? En een opdrachtnemer? Welke (voor)oordelen hebben we daarbij?
 • Welke processen uit de omgeving zijn van invloed op samenwerking en vertrouwen?
 • Omgaan met integriteit

Fabian Harbers, projectleider Buro Hoogstraat

“Een geslaagde training ter bevordering van de samenwerking”

“Ik heb de training als positief ervaren, met name omdat het een gemengd gezelschap is geweest van opdrachtgevers, aannemers en adviesbureaus. In mijn ogen een vereiste voor een geslaagde training. Dit brengt de dialoog op gang, interactie en meer begrip voor elkaar. Het is belangrijk om regelmatig met een opdrachtgever te evalueren hoe het gaat. Met Better Performance heb je nu ook een tool om de samenwerking vast te leggen. De trainer heeft de boodschap, het verbeteren van de samenwerking, goed aan de deelnemers overgebracht. Ik kan de training zeker aanbevelen!”

Arjan Dankert, inkoopcoördinator gemeente Deventer

“Een boeiende training door o.a. het samenspel met opdrachtnemers”

“Een leuke en leerzame training, gegeven door een deskundige trainer die met praktijkervaringen wist te boeien. Vooral het samenspel met opdrachtnemers tijdens de training was interessant. De kwaliteit van een project bereik je toch samen. Wij hebben nu handvaten om objectiever te gaan beoordelen en vastleggen. Op basis daarvan willen we meer kansen geven aan goed presterende partijen. Als je aan de slag wil met Better Performance dan voegt deze training echt iets toe!”

H. Leffers, projectleider Aannemingsbedrijf W. Stienstra & Zn. BV

“Better Performance draagt bij aan gelijkwaardigheid tussen opdrachtgever en opdrachtnemer”

“De training heb ik zowel qua inhoud als opzet zeer positief ervaren. Na de eerste trainingsdag keek ik uit naar dag 2. In mijn ogen heeft Better Performance de toekomst. Zowel de opdrachtgever als de opdrachtnemer mag de andere partij beoordelen, met de handvaten van Better Performance. Objectiviteit en gelijkwaardigheid. Het blijft tenslotte mensenwerk en de samenwerking tussen de medewerkers van de verschillende partijen speelt een grote rol. De training is bijzonder aan te bevelen, partijen kunnen elkaar aftasten, meer inzicht in elkaar is het gevolg en standpunten worden duidelijker. Met in de praktijk als resultaat een plezierige samenwerking.”

De training vindt plaats op nog nader te bepalen data. Heeft u interesse? Neem dan contact op met het Bedrijfsbureau op 075-2400112 of mail naar ineke@bouwmeesters.nu

Inschrijven

Plaats reserveren

Ineke Bos

Voor vragen over de training kunt u contact opnemen met Ineke Bos

Bel: 075 – 240 01 12
E-mail: ineke@bouwmeesters.nu