• Trainers uit de praktijk
 • Onafhankelijk en objectief

Bij de aanbesteding en uitvoering van cultuur- en civieltechnische werken en diensten, passen steeds meer overheden Past Performance toe. 

Wat is Past Performance?

Past Performance is een systematiek, die gericht is op het professionaliseren van de samenwerking tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers in de bouw- en infrasector.

Past Performance meet prestaties, waarbij de kwaliteit van het samenwerkingsproces centraal staat, met de focus op houding en gedrag. Het doel van de systematiek is een resultaat te bereiken waarmee alle betrokken partijen tevreden zijn.

De training

In de training CROW Past Performance leert u de basisprincipes van Past Performance en hoe u deze kunt toepassen in uw eigen praktijk.

Weten wat Past Performance voor uw organisatie kan betekenen? Wij nemen graag contact met u op. 

Bel mij terug

Doel van de training

Na afloop van de training:

 • Weet u precies wat het belang is van Past Performance.
 • Bent u in staat Past Performance op een professionele en constructieve wijze in de praktijk toe te passen.
 • Kunt u het proces van Past Performance organiseren.
 • Bent u zich bewust van houding, gedrag en communicatieve vaardigheden die Past Performance tot een succes maken.
 

Doelgroep

Deze training is bedoeld voor iedereen die tijdens de uitvoering van civiel- en cultuurtechnische projecten, werken en diensten samenwerkt. Denk daarbij aan: directievoerders, toezichthouders, (hoofd)uitvoerders, projectleiders en bedrijfsleiders.

Aanpak

 • Opdrachtgevende en opdrachtnemende partijen nemen gezamenlijk deel aan de training.
 • Van opdrachtnemerszijde kunnen zowel aannemers, als ingenieurs- en adviesbureaus deelnemen.
 • Het maximumaantal deelnemers per groep is 15, waarvan maximaal 8 van de gemeente.
 • De training is interactief; Bouwmeesters maakt gebruik van diverse prikkelende en inspirerende werkvormen.
 • De training is gericht op kennisoverdracht en bewustwording.

Duur

De training bestaat uit 4 dagdelen, verdeeld over 2 lesdagen. Een lesdag duurt van 08:45 tot 16:30 uur. Tussen de lesdagen zit een periode van 2 tot 4 weken.

Certificaat

Na afloop van de training ontvangt u het certificaat ‘Bekwaam in het toepassen van Past Performance in de praktijk’.

Investering

€ 995,- p.p. (excl. BTW), inclusief onbeperkt koffie, thee, water, versnaperingen en een uitgebreide lunch.

In-company training

Heeft uw organisatie meer dan vijf potentiële deelnemers aan deze training? Dan kunnen wij de training CROW Past Performance ook in-company geven. Vraag naar de mogelijkheden.

Dagdeel 1:

 • Kennismaken met elkaar
 • Past Performance, wat is het en hoe werkt het?
 • Het belang van Past Performance
 • Inzicht in het instrument / de vragenlijsten
 • Oefenen aan de hand van praktijkvoorbeelden

Dagdeel 2:

 • Inrichten van het Past Performance-proces
 • Duidelijkheid krijgen over wederzijdse uitgangspunten en verwachtingen
 • Duidelijke afspraken maken
 • Hoe te handelen bij verschillen en geschillen?
 • Hoe wordt er geëscaleerd?
 • Een goede samenwerking, wat is daarvoor nodig?
 • Feedback geven en ontvangen, hoe werkt dat?
 • Oefenen aan de hand van praktijkgerichte cases

Dagdeel 3:

 • Oefenen met het voeren van Past Performance-gesprekken
 • Oefenen van een startgesprek
 • Oefenen van een beoordelingsgesprek / prestatiemeting
 • Gesprekstechnieken: luisteren, samenvatten, doorvragen
 • Oefenen aan de hand van voorbeeldprojecten, casuïstiek

Dagdeel 4:

 • De kans van slagen van Past Performance
 • Inzicht in elkaars belangen en integer handelen: waarom is dat belangrijk?
 • Welke belangen en doelen heeft een opdrachtgever? En een opdrachtnemer? Welke (voor)oordelen hebben we daarbij?
 • Welke processen uit de omgeving zijn van invloed op samenwerking en vertrouwen?
 • Omgaan met integriteit

Fabian Harbers, projectleider Buro Hoogstraat

“Een geslaagde training ter bevordering van de samenwerking”

“Ik heb de training als positief ervaren, met name omdat het een gemengd gezelschap is geweest van opdrachtgevers, aannemers en adviesbureaus. In mijn ogen een vereiste voor een geslaagde training. Dit brengt de dialoog op gang, interactie en meer begrip voor elkaar. Het is belangrijk om regelmatig met een opdrachtgever te evalueren hoe het gaat. Met Past Performance heb je nu ook een tool om de samenwerking vast te leggen. De trainer heeft de boodschap, het verbeteren van de samenwerking, goed aan de deelnemers overgebracht. Ik kan de training zeker aanbevelen!”

Arjan Dankert, inkoopcoördinator gemeente Deventer

“Een boeiende training door o.a. het samenspel met opdrachtnemers”

“Een leuke en leerzame training, gegeven door een deskundige trainer die met praktijkervaringen wist te boeien. Vooral het samenspel met opdrachtnemers tijdens de training was interessant. De kwaliteit van een project bereik je toch samen. Wij hebben nu handvaten om objectiever te gaan beoordelen en vastleggen. Op basis daarvan willen we meer kansen geven aan goed presterende partijen. Als je aan de slag wil met Past Performance dan voegt deze training echt iets toe!”

H. Leffers, projectleider Aannemingsbedrijf W. Stienstra & Zn. BV

“Past Performance draagt bij aan gelijkwaardigheid tussen opdrachtgever en opdrachtnemer”

“De training heb ik zowel qua inhoud als opzet zeer positief ervaren. Na de eerste trainingsdag keek ik uit naar dag 2. In mijn ogen heeft Past Performance de toekomst. Zowel de opdrachtgever als de opdrachtnemer mag de andere partij beoordelen, met de handvaten van Past Performance. Objectiviteit en gelijkwaardigheid. Het blijft tenslotte mensenwerk en de samenwerking tussen de medewerkers van de verschillende partijen speelt een grote rol. De training is bijzonder aan te bevelen, partijen kunnen elkaar aftasten, meer inzicht in elkaar is het gevolg en standpunten worden duidelijker. Met in de praktijk als resultaat een plezierige samenwerking.”

De training vindt plaats op:

 • 8 en 22 november 2021, locatie Van der Valk Veenendaal

Op locatie Van der Valk Veenendaal wordt een ‘Corona – protocol’ nageleefd en zijn alle ruimtes volgens de RIVM richtlijnen ingericht, zie de instructie video van het hotel.

Inschrijven

Plaats reserveren

Ineke Bos

Voor vragen over de training kunt u contact opnemen met Ineke Bos

Bel: 075 – 240 01 12
E-mail: ineke@bouwmeesters.nu