7 stappen voor Succesvolle bouwteams – Deel 1

Speciaal voor een ieder die aan de slag wil gaan met bouwteams of juist de vervolgstap wil zetten in de bouwteamsamenwerking organiseren wij vanuit Bouwmeesters verschillende trainingen. Zo bieden wij namelijk de succesvolle bouwteams, bouwteams voor opdrachtnemers, bouwteams winnen en samenwerken in bouwteams aan. Ook delen wij in dit artikel de eerste twee stappen om te komen tot een succesvol bouwteam. Houd ons blog in de gaten voor de volgende stappen. Succes!

Stap 1: Kiezen voor een bouwteam

Natuurlijk kies je niet zomaar voor een bouwteam. Een project kun je ook met een RAW-bestek of UAV-GC contract in de markt zetten en je wilt zeker weten dat een bouwteam de beste keuze is. In deze eerste stap geven we je 4 checks om te zorgen voor een zorgvuldige en gedragen keuze voor een bouwteam.

Bij de keuze voor een contractvorm kijken we naar drie dingen: het project, de opdrachtgever en de markt.

Check of het project voldoet aan een onderstaande kenmerken. Zo ja; overweeg dan sterk een bouwteam.

 • Het project heeft een mate van complexiteit/integraliteit óf is voor de opdrachtgever een incidenteel of specialistisch project
 • Integrale ontwerp- en uitvoeringskennis en/of innovatie zijn nodig voor het halen van de projectdoelstellingen.
 • Een gelijkwaardige samenwerking is cruciaal voor projectsucces
 • De opdrachtgever wil meedenken en beslissen over het ontwerp

Check of er voldoende (MKB)markpartijen zijn die over de capaciteit en competenties beschikken om deel te nemen aan een bouwteam. Overweeg een marktconsultatie om dit te toetsen.

Zorg voor bekendheid en draagvlak voor het bouwteam bij de interne organisatie van de opdrachtgever (budgethouder, vakafdelingen, inkoop, en bestuur)

Check of de transactiekosten van de aanbesteding in verhouding zijn tot de omvang van de opdracht, met name bij kleinere projecten. Een bouwteam wordt altijd met BPKV(EMVI) aanbesteed, de kosten van de aanbesteding moeten proportioneel zijn. Zijn de transactiekosten niet proportioneel? Verminder het aantal inschrijvers of kies voor een eenvoudigere aanbesteding, bijvoorbeeld met een RAW-bestek.

Stap 2: Keuze aanbestedingsprocedure en gunningscriteria

Bouwteams worden bijna altijd aanbesteed op basis van BPKV (EMVI). Opdrachtgevers weten echter vaak niet hoe ze een bouwteam goed moeten uitvragen. Welke gunningscriteria gebruik je, en richt je de EMVI-uitvraag hoofdzakelijk op de bouwteamfase of ook op de uitvoering (bijvoorbeeld op het omgevingsmanagement).

8 Tips voor het volgen van de stappen

Hierbij 8 tips die zorgen dat je geen stappen overslaat en een voorbeeld van het gunningscriterium ‘Succesvol Bouwteam’:

 • Gebruik geschiktheidseisen die gericht zijn op de doelstellingen en kenmerken van het bouwteam. De geschiktheidseisen hebben zowel betrekking op de ontwerp/bouwteam- als op de uitvoeringsfase. Gebruik in ieder geval de geschiktheidseis ‘Adviseren en ontwerpen in bouwteam’. Definieer hierbij wat je onder een bouwteam verstaat.
 • Formuleer de projectdoelstellingen en neem deze op in de inschrijvingsleidraad. Besteed hier veel aandacht aan, je hebt immers geen vraagspecificatie of bestek bij een bouwteamuitvraag, duidelijke en complete projectdoelstellingen zijn dan extra belangrijk.
 • Overweeg onderstaande gunningscriteria:
  – Optimaliseren ontwerp, inbrengen expertise in bouwteam
  – Optimale organisatie van het bouwteam en samenwerking met de opdrachtgever o.a. t.b.v. draagvlak voor ontwerp en behalen planning
  – Budgetbeheersing, en transparantie prijsvorming voor realisatie
 • Vraag een kansen- en risicodossier, hier kan de aannemer maximaal ruimte kwijt om expertise en innovaties te laten blijken die bijdragen aan de projectdoelstellingen.
 • Overweeg een interview met de ontwerpleider/projectleider als toelichting/verduidelijking van het plan of als zelfstandig gunningscriterium. Ons advies is om het interview alleen te gebruiken als toelichting/verduidelijking op het plan. Zo komt er minder psychologische druk op de geïnterviewde.
 • Hanteer een plafondprijs/taakstellend budget. Dit geeft richting aan de aanbieders.
 • Organiseer naast algemene bijeenkomst ook een dialoog/individuele inlichtingen zodat inschrijvers hun bedrijfsspecifieke oplossingen en innovatie op haalbaarheid kunnen toetsen.
 • Geef een persoons/profielbeschrijving van deelnemers bouwteam OG en een projectorganogram van de OG mee zodat bedrijven in het bouwteam aan kunnen vullen met de juiste mensen uit hun organisatie

Benieuwd naar de volgende stappen? Houd het blog in de gaten. Meer weten over de eerst volgende bouwteams trainingen? Kijk dan hier.

Heb je vragen of wil je meer weten?

Mis geen kennis en meld je aan voor onze kennis updates!

Voordat je gaat...

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen, nieuwe trainingen en acties.

 Schrijf je in!

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen, nieuwe trainingen en acties.

Bedankt voor je inschrijving

Bedankt voor je inschrijving voor onze e-mail updates. Je wordt nu als eerste op de hoogte gehouden van nieuwste blogs, trainingen en acties.

Gelukt!

Je inschrijving is bevestigd!

Vanaf nu houden we je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen, onze trainingen en acties!

Gelukt!

Je bent ingeschreven

Vanaf nu houden we je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen, onze trainingen en acties.