7 stappen voor Succesvolle bouwteams – Deel 2

Onlangs hebben wij de eerste twee stappen voor een succesvolle bouwteam gedeeld. Vandaag delen wij graag stap 3 en stap 4 met 11 nieuwe checks. De laatste stappen volgen!

Checklist met 7 stappen en 38 checks

Stap 1: Kiezen voor een bouwteam
Stap 2: Kiezen aanbestedingsprocedure en gunningscriteria
Stap 3: Bouwteamovereenkomst
Stap 4: Smeden van een bouwteam
Stap 5: Doorlopen van een bouwteam
Stap 6: Prijsvorming en onderhandeling
Stap 7: Uitvoeringsfase

Stap 3: Bouwteamovereenkomst

Bij een bouwteam worden er normaal gesproken 2 overeenkomsten gesloten, de bouwteamovereenkomst en de overeenkomst voor de uitvoering (vaak een werkomschrijving of inschrijvingsstaat onder de UAV ’12). De bouwteamovereenkomst is echter wel maatwerk, wij adviseren om de Modelovereenkomst Bouwteam DG 2020 toe te passen.

Hier 7 checks om niets te vergeten!

 1. Beschrijf de eindproducten van het bouwteam zoals: uitvoeringsgereed ontwerp, uitvoeringsspecificatie(op inschrijvingsstaat niveau), planning en verkeersmanagement-omleidingsplan, BLVC-plan, vergunningen en ontheffingen etc.
 2. Neem een concept-verdeling op van de taken in het bouwteam die vervuld moeten worden.
 3. Beschrijf onder welke algemene voorwaarden de uitvoeringsovereenkomst uitgevoerd wordt. UAV’12 of de UAV-GC. Let op! Het principe van een bouwteam gaat uit van gelijkwaardigheid, zomaar UAV-GC van toepassing verklaren betekend zeker niet dat de ontwerprisico’s eenzijdig bij de opdrachtnemer komen te liggen. De UAV’12 als algemene voorwaarden ligt meestal voor de hand.
 4. Beschrijf een procesaanpak voor het overeenkomen van de aansprakelijkheid van optimalisaties die voortkomen uit het bouwteam.
 5. Neem een regeling op voor de verrekening van de inspanning van de aannemer in het bouwteam.
 6. Beschrijf de totstandkoming van de prijs van de uitvoeringsfase + afprijzing risicomatrix (bijv. open boek + UK + max. %AK + %Winst).
 7. Beschrijf de criteria die kunnen leiden tot het niet opdragen van de uitvoeringsfase: • Onvoldoende beoordeling van prestaties opdrachtnemer in de bouwteamfase
  • Overschrijding budget
  • Te groot verschil raming – prijs aannemer
  • Ontbreken van vergunningen en ontheffingen of ontbreken van cruciaal draagvlak
  • Ontbreken van overeenstemming over risicoverdeling uitvoeringsfase

Stap 4: Smeden van het bouwteam

Een bouwteam moet in de praktijk wel echt een TEAM zijn, en dat is echt niet vanzelfsprekend. Samenwerken is mensenwerk en een team worden gaat niet vanzelf. Uiteindelijk moet je het zelf doen, maar op basis van jarenlange ervaring geven we je 4 concrete tips om maximaal rendement te halen uit de samenwerking.
• Werk actief aan het aan elkaar leren kennen en begrijpen. Gebruik hiervoor bijvoorbeeld de samenwerkingsladder als hulpmiddel.
• Werk zo veel mogelijk samen in dezelfde ruimte, het liefst op de projectlocatie.
• Bepaal samen de optimale rol- en taakverdeling en pas die zo nodig lopende het bouwteam aan.
• Bewaar de juiste balans en blijf zakelijk op de juiste momenten. Organiseer de prijsvorming eventueel buiten het kernteam.

Meer weten over de eerst volgende bouwteams trainingen? Kijk dan hier.

Heb je vragen of wil je meer weten?

Mis geen kennis en meld je aan voor onze kennis updates!

Voordat je gaat...

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen, nieuwe trainingen en acties.

 Schrijf je in!

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen, nieuwe trainingen en acties.

Bedankt voor je inschrijving

Bedankt voor je inschrijving voor onze e-mail updates. Je wordt nu als eerste op de hoogte gehouden van nieuwste blogs, trainingen en acties.

Gelukt!

Je inschrijving is bevestigd!

Vanaf nu houden we je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen, onze trainingen en acties!

Gelukt!

Je bent ingeschreven

Vanaf nu houden we je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen, onze trainingen en acties.