7 stappen voor Succesvolle bouwteams – Deel 3

Onlangs hebben wij de eerste vier stappen voor een succesvolle bouwteam gedeeld. Het is alweer tijd voor de laatste stappen!

Checklist met 7 stappen en 38 checks
Stap 1: Kiezen voor een bouwteam
Stap 2: Kiezen aanbestedingsprocedure en gunningscriteria
Stap 3: Bouwteamovereenkomst
Stap 4: Smeden van een bouwteam
Stap 5: Doorlopen van een bouwteam
Stap 6: Prijsvorming en onderhandeling
Stap 7: Uitvoeringsfase

Stap 5: Doorlopen van het bouwteam
Het doorlopen van de bouwteamfase is echt anders dan de ontwerpfase zoals je die als opdrachtgever zou doorlopen wanneer je zelf het ontwerp doet en ook anders dan bij een GC-contract. Bij een bouwteam doe je de ontwerpfase echt samen als opdrachtgever, opdrachtnemer en soms ook met de stakeholders. Hierbij 7 aandachtspunten om niet te vergeten.

• Zorg voor een helder mandaat aan het bouwteam, binnen scope worden daar de ontwerpbeslissingen genomen.
• Werk met een gezamenlijke actie- en besluitenlijst en documentbeheer Meet de prestaties van het bouwteam.
• Leg per (ontwerp)beslissing vast wie de daarmee samenhangende risico’s draagt
• Werk de (uitvoerings)planning en begroting regelmatig bij
• Geef als opdrachtgever de besluitvormende rol niet uit handen

Stel de resultaten van het bouwteam vast
• Uitvoeringsgereed ontwerp
• Matrix expliciete risicoverdeling + prijzen
• RAW-bestek of inschrijvingsstaat
• Uitvoeringsplanning & fasering
• BLVC-plan incl. V&G plan
• Prijs voor de realisatiefase

Stap 6: Prijsvorming en onderhandeling
Prijsvorming bij een bouwteam is en blijft het hete hangijzer bij een bouwteam. Je gaat als opdrachtgever immers op basis van vertrouwen en een plan een overeenkomst aan terwijl je de uiteindelijk prijs nog niet weet. Daarnaast kan de indruk ontstaan van niet-transparante prijsvorming en hoge prijzen. Ondanks dat deze voordelen in het merendeel van de gevallen compleet onwaar zijn vereist de prijsvorming en onderhandeling wel zorgvuldigheid en aandacht. Hierbij de 5 tips die daarbij helpen.

  • Doe tussentijdse (SSK) raming van het ontwerp en start tijdig met de prijsvorming voor de uitvoering. Neem hierbij reële buffers om bij de afronding van het ontwerp kleine aanpassingen nog te kunnen honoreren.
  • Zorg voor (externe) kostendeskundige om de objectiviteit te borgen.
  • Maak een RAW-inschrijvingsstaat.
  • Gebruik in principe te accorderen hoeveelheden, behalve als je hoeveelheden niet vooraf kan bepalen.
  • Voeg de definitieve lijst met de risicoverdeling toe. Prijs risico’s afzonderlijk af.

Stap 7: Uitvoeringsfase van het bouwteam
De uitvoeringsfase aansluitend op het bouwteam wordt bijna altijd uitgevoerd onder de UAV’12 en in de GWW met een inschrijvingsstaat op basis van RAW. Hierbij onze allerlaatste 3 tips om van jouw bouwteam ook in de uitvoering een succes te maken.

• Val niet terug in ‘oud gedrag’ maar zet de mindset van het bouwteam door in de uitvoering. Blijf elkaars toegevoegde waarde opzoeken en waarderen en blijf investeren in de samenwerking.
• Leg van tevoren vast hoe je omgaat met de verschillende type wijzigingen in de uitvoering. Denk hierbij aan ‘de aannemer is vergeten een bepaalde werkzaamheid op te nemen in de inschrijvingsstaat’ of ‘de aannemer heeft een werkzaamheid opgenomen die niet overbodig blijkt te zijn, bijvoorbeeld ‘toepassen sleufbekisting’.
• Zorg voor de juiste allocatie en verzekering van de aansprakelijkheid bij schade of gebreken als gevolg van ontwerpbeslissingen.

We hopen dat we met deze 7 stappen jou kunnen helpen om van je bouwteam een succes te maken. Wij geloven dat echte bouwteams de sleutel zijn voor een innovatie, duurzaamheid, samenwerking, eerlijk rendement, kwaliteit en werkplezier. Veel succes met toepassen!

De afgelopen jaren hebben wij al meer dan 300 mensen getraind met onze training Succesvolle bouwteams, zowel aannemers, overheden als ingenieursbureaus. Bouwmeesters draagt zo bij aan een vitale infra-sector voor de lange termijn.

Heb je vragen of wil je meer weten?

Mis geen kennis en meld je aan voor onze kennis updates!

Voordat je gaat...

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen, nieuwe trainingen en acties.

 Schrijf je in!

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen, nieuwe trainingen en acties.

Bedankt voor je inschrijving

Bedankt voor je inschrijving voor onze e-mail updates. Je wordt nu als eerste op de hoogte gehouden van nieuwste blogs, trainingen en acties.

Gelukt!

Je inschrijving is bevestigd!

Vanaf nu houden we je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen, onze trainingen en acties!

Gelukt!

Je bent ingeschreven

Vanaf nu houden we je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen, onze trainingen en acties.