Blogserie groslijstsystematiek deel 2: aanbestedingswet

In deel 1 van de driedelige blogserie over groslijstsystematiek leggen we uit wat een groslijst is en dat je hiermee voldoet aan de motiveringsplicht uit de aanbestedingswet. In dit tweede deel gaan wij hier dieper op in en geven wij antwoord op de vraag: Wat houdt de motiveringsverplichting voor de onderhandse selectie uit de aanbestedingswet in?

Motiveringsverplichting voor de onderhandse selectie uit de aanbestedingswet

In art. 1.4 van de Aanbestedingswet staat dat een aanbesteder bedrijven voor enkel- en meervoudig onderhandse opdrachten dient te selecteren op basis van objectieve criteria en dat een aanbesteder op verzoek van een ondernemer dient te kunnen motiveren waarom hij die bedrijven heeft geselecteerd.

Artikel 1.4 Aanbestedingswet

Een aanbestedende dienst die, of een speciale-sectorbedrijf dat voornemens is een schriftelijke overeenkomst onder bezwarende titel tot het verrichten van werken, leveringen of diensten te sluiten, bepaalt op basis van objectieve criteria:

1. De keuze voor de wijze waarop de aanbestedende dienst of het speciale-sectorbedrijf voornemens is de overeenkomst tot stand te brengen;

2. De keuze voor de ondernemer of ondernemers die worden toegelaten tot de aanbestedingsprocedure.

3. De aanbestedende dienst of het speciale-sectorbedrijf draagt zorg voor het leveren van zoveel mogelijk maatschappelijke waarde voor de publieke middelen bij het aangaan van een schriftelijke overeenkomst als bedoeld in het eerste lid.

4. De aanbestedende dienst of het speciale-sectorbedrijf verstrekt een ondernemer op diens schriftelijk verzoek de motivering van de in het eerste lid, onderdelen a en b, bedoelde keuze.

Door te werken met groslijsten en een groslijstsystematiek kunnen aanbesteders op een objectieve en transparante manier bedrijven selecteren voor onderhandse opdrachten en daarmee aan voldoen aan de verplichtingen van artikel 1.4 van de Aanbestedingswet.

Benieuwd wat een groslijstsystematiek is? In het laatste deel 3 lees je hier alles over.

Heb je vragen of wil je meer weten?

Mis geen kennis en meld je aan voor onze kennis updates!

Voordat je gaat...

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen, nieuwe trainingen en acties.

 Schrijf je in!

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen, nieuwe trainingen en acties.

Bedankt voor je inschrijving

Bedankt voor je inschrijving voor onze e-mail updates. Je wordt nu als eerste op de hoogte gehouden van nieuwste blogs, trainingen en acties.

Gelukt!

Je inschrijving is bevestigd!

Vanaf nu houden we je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen, onze trainingen en acties!

Gelukt!

Je bent ingeschreven

Vanaf nu houden we je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen, onze trainingen en acties.