Bouwteam – van controleren naar coördineren

Bouwteams zijn ‘hot’. Er worden de afgelopen jaren steeds meer projecten in bouwteam aanbesteed. In de praktijk merk ik dat opdrachtgevers soms nog moeten wennen aan het samenwerken in bouwteamverband.

Veel opdrachtgevers zijn enthousiast over bouwteam

Opdrachtgevers die gewend zijn aan UAV-GC moeten vaak wel wennen en omschakelen. Bij UAV-GC is de opdrachtnemer namelijk in de lead. Na een intensieve periode in de voorbereiding waarin het contractdossier moet worden opgesteld en aanbesteed neemt de opdrachtnemer het stokje over. De opdrachtnemer heeft eisen, randvoorwaarden en een planning meegekregen en draagt vervolgens de zorg dat er tijdig een ontwerp ligt dat aan alle eisen en randvoorwaarden voldoet. De taak van de opdrachtgever bestaat voornamelijk uit het toetsen van de ontwerpen, toetsen op het kwaliteitssysteem/processen en vervolgens de ontwerpen en plannen accepteren.

Bij bouwteam is de Opdrachtgever in de lead

Bij bouwteam, ook in het nieuwe model DG 202o van Duurzaam Gebouwd, is de Opdrachtgever in de lead. In overweging 5 van het nieuwe model staat bijvoorbeeld dat de opdrachtgever actief zal deelnemen in het bouwteam. Verder is in artikel 6, waarin de verplichtingen van de Opdrachtgever zijn opgenomen, onder andere bepaald dat Opdrachtgever leiding geeft aan het bouwteam en coördineert, overleggen voert met bevoegd gezag, deelnemers aanwijst voor het opstellen van een risicodossier, deelnemers aanwijst als constructeur etc. In de praktijk betekent samenwerken in bouwteam dat de opdrachtgever onder andere gezamenlijke ontwerpsessies, risicosessies, planningssessies organiseert, (ontwerp) taken op zich neemt, input levert en bij overleggen aanwezig is. In veel bouwteams moet het ontwerp in enkele weken tot maanden worden opgesteld en moeten in deze periode ook onderzoeken worden gedaan, de omgeving worden benaderd etc. De doorlooptijd van een bouwteam is hierdoor vaak relatief kort en ook erg intensief.

Succesfactoren

”Het samenwerken in bouwteam is mij goed bevallen maar ik had nooit verwacht dat er zoveel tijd en energie in het bouwteamproces zou gaan zitten”.

Bovenstaande uitspraak van een opdrachtgever is niet uniek en krijg ik van meerdere opdrachtgevers terug. Een bouwteam wordt vaak als een ‘snelkookpan’ ervaren waarin snel en effectief naar resultaat wordt toegewerkt. Belangrijke succesfactoren zijn dan wel voldoende capaciteit en passend mandaat/beslissingsbevoegdheid beleggen. Tevens is het belangrijk om de eisen en wensen scherp te hebben en verantwoordelijkheid durven te nemen. Wanneer voorgaande voldoende aanwezig is kan de stap worden gezet van controleren naar coördineren en daarmee naar een succesvol bouwteam!

Arno Hoevink is contractadviseur bij TAUW en betrokken bij diverse projecten waarbij in bouwteamverband wordt gewerkt. Arno heeft ruime ervaring met het voorbereiden en aanbesteden van bouwteamopdrachten en met procesbegeleiding tijdens de bouwteamfase. Arno is medeopsteller van de modelovereenkomst Bouwteam DG 2020.

Arno geeft de trainingen Succesvolle bouwteams en de verdiepingscursus bouwteams. Hier deelt hij graag zijn kennis en expertise met jullie!

Heb je vragen of wil je meer weten?

Mis geen kennis en meld je aan voor onze kennis updates!

Voordat je gaat...

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen, nieuwe trainingen en acties.

 Schrijf je in!

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen, nieuwe trainingen en acties.

Bedankt voor je inschrijving

Bedankt voor je inschrijving voor onze e-mail updates. Je wordt nu als eerste op de hoogte gehouden van nieuwste blogs, trainingen en acties.

Gelukt!

Je inschrijving is bevestigd!

Vanaf nu houden we je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen, onze trainingen en acties!

Gelukt!

Je bent ingeschreven

Vanaf nu houden we je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen, onze trainingen en acties.