De verschillen tussen de bouwteammodellen

De verschillen tussen de bouwteammodellen

Vanuit Bouwmeesters organiseren we verschillende bouwteams trainingen waar we met opdrachtgevers en -nemers in gesprek en aan de slag gaan. Eén van de vragen die wij vaak voorbij horen komen: Welke bouwteammodellen zijn er en wat zijn nu precies de verschillen tussen deze modellen.

In dit artikel gaan we hier iets dieper op in.

Allereerst wat achtergrond:

Het oude VGBouw Model Bouwteamovereenkomst dat tot voor kort veelvuldig gebruikt is, komt uit 1992. Kort samengevat is het een goed en bewezen model, echter uit een compleet andere tijd. Een tijd waar opdrachtgevers de bestekken maakten en de aannemers het werk uitvoerden. Aannemers schoven aan tafel om te adviseren over de haalbaarheid en uitvoerbaarheid van het werk of kostentechnische aspecten.

Wat je nu bijna 30 jaar laten ziet, is dat de rolverdeling anders is. Een veel groter deel van de ontwerptaken liggen nu ook bij de opdrachtnemer. Ook op een aantal andere onderdelen sloot het model niet meer volledig aan. Meerdere partijen uit de markt gaven aan dat het tijd was voor een nieuw model. Een model dat bovenal aansluit bij deze tijd en dus beter aansluit bij de UAV- GC en waar de ontwerpaansprakelijkheid is aangepast zodat deze beter aansluit bij de huidige rolverdeling in projecten.

Twee nieuwe modellen!

Een aangepast model is er ondertussen ook gekomen. Sterker nog: het zijn er twee. In 2020 is de Modelovereenkomst Bouwteam DG 2020 (DG 2020) gepresenteerd door Duurzaam Gebouwd. Dit document is tot stand gekomen door een samenwerking van 5 adviseurs onder de vlag van Duurzaam Gebouwd. Dit jaar is ook de opvolger van VGBouw Model Bouwteamovereenkomst 1992 beschikbaar gekomen: de KBNL Model Bouwteamovereenkomst 2021 (KBNL 2021).

Beiden documenten sluiten beter aan bij deze tijd en gaan bijvoorbeeld dieper in op hedendaagse rolverdeling tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.

De twee modellen op een rij

Allereerst de KBNL 2021. Dit is een update van de versie uit 1992 en in een nieuw jasje gestoken. Omdat dit model vooral geactualiseerd is, is het model op het eerste oog redelijk hetzelfde gebleven, alleen met aanpassingen aan de tijd van nu. Zo gaat het onder andere in op het taakstellend budget van de opdrachtgever, is de bepaling met betrekking tot de ontwerpaansprakelijkheid aangepast en biedt het de mogelijkheid om bepaalde werkzaamheden aan een partij toe te delen.

Daarnaast is er de DG 2020, dat vorig jaar is uitgekomen. Dit model is tot stand gekomen omdat de auteurs het idee hadden dat het VGBouw model niet meer actueel was en dat bepaalde onderwerpen in VGBouw Model Bouwteamovereenkomst 1992 meer verdieping konden gebruiken. Het Duurzaam gebouwd model is daardoor dan ook een uitgebreider model. Zo is er een apart artikel opgenomen over houding en gedrag, worden de taken en rollen gedetailleerder beschreven en zijn er modelteksten die je zelf met verschillende suggesties en opties naar je huidige situatie of inzicht kunt gebruiken. Het biedt je handvatten voor het bouwteamproces en zaken die je niet zelf hoeft te bedenken, maar kunt aanpassen naar jouw specifieke situatie.

De verschillen

Onderstaand volgen enkele kenmerkende verschillen tussen de beide modelovereenkomsten:

Houding en gedrag:

In het DG 2020 model is een artikel gewijd aan samenwerking in het bouwteam. Hierin worden de verplichtingen van de partijen naar elkaar toe beschreven met betrekking tot samenwerken en is opgenomen welke houding en welk gedrag van deelnemers aan het bouwteam wordt verlangd.

In KBNL 2021 zijn net als in het DG2020 model artikelen opgenomen met betrekking tot rol- en taakverdeling. Een dergelijk artikel wat specifiek ingaat op samenwerken en houding en gedrag ontbreekt.

Prijsvorming

Zowel in het DG 2020 model als in het KBNL 2021 is opgenomen dat de onderhandelingen starten wanneer de producten uit de bouwteamfase zijn geaccepteerd. Een belangrijk verschil is dat bij KBNL 2021 alleen wordt onderhandeld over de prijs. Bij het DG2020 model onderhandelen partijen niet alleen over de prijs, maar ook over de aspecten die op de prijs van invloed zijn zoals toedeling van risico’s en aansprakelijkheid.

Gunning van de overeenkomst voor uitvoering

In artikel 14 van KBNL 2021is gesteld dat indien de prijsaanbieding van de aannemer past binnen het taakstellend budget de aannemingsovereenkomst tot stand komt.

In het DG2020 model is opgenomen dat, ongeacht of de prijsaanbieding past binnen het taakstellend budget, het aan de opdrachtgever is om de aanbieding van de aannemer wel of niet te aanvaarden. De aannemingsovereenkomst wordt alleen aangegaan indien overeenstemming is bereikt tussen beide partijen.

Waar de Modelovereenkomst Bouwteam DG 2020 uitgebreid het bouwteamproces beschrijft kan dit model hierdoor als complexer worden ervaren. Het vraagt enige verdieping om hier mee aan de slag te gaan. Echter kan dit voor een complexer bouwteamproject of een bouwteam UAV-GC uitermate geschikt zijn. Het helpt je namelijk om alle onderdelen mee te nemen en daardoor niets te vergeten. Je bent goed voorbereid op de bouwteamsamenwerking.

KBNL 2021 is wat beknopter en lijkt daardoor wellicht wat toegankelijker, het vraagt echter wat meer denkwerk om zaken project specifiek te maken. Dit model kan ook prima ingezet worden, zeker bij minder complexe projecten waarbij de uitvoering plaatsvindt onder de voorwaarden van de UAV. Juist bij partijen die veelvuldig samenwerken en elkaar goed kennen, zou dit model prima passend zijn.

Conclusie:

Beide modellen zijn van deze tijd en hebben de belangrijkste onderwerpen in het model staan. Ze kunnen naar onze mening ook prima naast elkaar bestaan. Afhankelijk van de situatie, tijd en de organisatie kun je een keuze maken uit één van deze modellen.

Wil je meer weten over de verschillen tussen VGBouw Model Bouwteamovereenkomst 1992 en Modelovereenkomst Bouwteam DG 2020, bekijk dan dit eerder gepubliceerde artikel eens.

Wil je meer weten over bouwteams? Kijk dan eens bij onze populaire cursus Succesvolle bouwteams, Bouwteams winnen of Samenwerken in bouwteams.

Heb je vragen of wil je meer weten?

Mis geen kennis en meld je aan voor onze kennis updates!

Voordat je gaat...

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen, nieuwe trainingen en acties.

 Schrijf je in!

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen, nieuwe trainingen en acties.

Bedankt voor je inschrijving

Bedankt voor je inschrijving voor onze e-mail updates. Je wordt nu als eerste op de hoogte gehouden van nieuwste blogs, trainingen en acties.

Gelukt!

Je inschrijving is bevestigd!

Vanaf nu houden we je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen, onze trainingen en acties!

Gelukt!

Je bent ingeschreven

Vanaf nu houden we je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen, onze trainingen en acties.