Deze fouten maakt bijna iedereen met RAW-systematiek

De RAW-systematiek bestaat 50 jaar, maar er gaat nog steeds veel verkeerd. Het grootste deel van alle civieltechnische en infrawerken wordt uitgevoerd door middel van een RAW bestek. Er is geen aannemer, gemeente, provincie of waterschap die niet of nog nooit met RAW heeft gewerkt. Hoe kan het dan dat er nog steeds pijnpunten zijn in het hanteren van deze systematiek? Wanneer begint de RAW en stopt de UAV? En wat is wél de juiste manier om de RAW-systematiek toe te passen? Daar vertelt trainer Tim Aarsen van GWW Contractadvies je alles over.

Er is nog veel onbekendheid rondom de juiste toepassing van de RAW-systematiek. Daardoor ontstaan veel discussies die vaak voorkomen hadden kunnen worden als opdrachtgevers en aannemers weten hoe de systematiek in elkaar zit en daarover met elkaar communiceren.

De belangrijkste pijnpunten van werken met de RAW-systematiek

De Rationalisatie en Automatisering Grond-, Water- en Wegenbouw (RAW) systematiek is een stelsel juridische, administratieve en technische voorwaarden die in Nederland worden gebruikt voor het samenstellen van contracten in de grond-, weg- en waterbouwsector (GWW). Fundament van de systematiek is de UAV. Maar lang niet iedereen werkt even goed met de RAW. Dit is waarom:

1. Onwetendheid

De onwetendheid en misschien zelfs onkunde van de bestekschrijver over de RAW-systematiek zorgt ervoor dat de schrijver bepaalde zaken niet duidelijk omschrijft. Dit zorgt voor miscommunicatie met de aannemer. De bestekschrijver bedoelt het een en de aannemer interpreteert het op een andere manier. Dat kost tijd en geld.

2. Tijd

Bij een bestek is er soms te weinig tijd om een RAW-bestek voor te bereiden en duidelijke afspraken te maken met de aannemer. Hierdoor worden stappen overgeslagen, zoals het toetsen van het bestek en de afstemming met de afdeling beheer. Daardoor ontstaan fouten die in de uitvoering tot meerwerk of een ontevreden opdrachtgever leiden.

3. Communicatie

Tijd hebben voor een bestek betekent ook goed communiceren. De bestekschrijver heeft bijvoorbeeld geen tijd om met de beheerder te praten over de kleine aspecten van een project en kijkt vooral naar de techniek. De bestekschrijver moet weten wanneer en met wie er gecommuniceerd moet worden. Is dat al voordat er een letter op papier staat, of tijdens het schrijven van het bestek? Een ander punt in de communicatie is het vastleggen van de communicatie. Wat is er besproken? Welke conclusies zijn er? Dingen niet vastleggen betekent dat de informatie in de hoofden van alle betrokkenen anders kan zijn.

4. RAW zien als heilige graal

Ja, de RAW-systematiek is belangrijk, maar het nadeel hiervan is dat bestekschrijvers zich simpelweg blindstaren op puur de systematiek. Blijf met elkaar nadenken over wat het beste is voor het project en durf waar nodig af te wijken van de RAW-systematiek.

5. Wetgeving

RAW gaat over techniek, maar er is heel veel wet- en regelgeving buiten deze technische kant van toepassing. Denk aan de Wegenverkeerswet, de Arbowet en de Flora- en Faunawet. Daar heb je in het bestek ook mee te maken. De schrijver moet weten met welke wetgeving de aannemer te maken heeft. Wie is er bijvoorbeeld verantwoordelijk voor de tijdelijke verkeersmaatregelen? Voorkom juridische problemen en kijk bij het maken van een bestek ook naar wetgeving, of laat een toets doen bij iemand die juridisch onderlegd is.

Alles leren over RAW-systematiek

In de training RAW-systematiek in de praktijk van Bouwmeesters leert Tim Aarsen jou alles over RAW en UAV. Je leert de belangrijkste aspecten rondom RAW en hoe je hier in de praktijk mee omgaat. Wat houdt de RAW-systematiek in? Hoe verhouden de verschillende onderdelen zich tot elkaar? Hoe vind je je weg in de Standaard RAW Bepalingen? Wat staat er allemaal in en wat moet je er mee? Maar ook hoe moet je omgaan met meer werk, wat zijn de verplichtingen van de aannemer en van de opdrachtgever?

Deze training heeft als vertrekpunt de systematiek zelf; wat is er geregeld en wie is waarvoor verantwoordelijk? Daarna maakt het de stap naar de praktijk: en hoe pas je dat nu toe in het bestek zelf maar ook tijdens de uitvoering van het werk. De nadruk van deze training ligt op de woorden “in de praktijk”. We geven praktische handvatten om met de systematiek om te gaan in je dagelijkse werk en geven antwoord op de meest voorkomende vraagstukken die bij de voorbereiding en uitvoering van een RAW bestek aan de orde komen.

Heb je vragen of wil je meer weten?

Mis geen kennis en meld je aan voor onze kennis updates!

Voordat je gaat...

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen, nieuwe trainingen en acties.

 Schrijf je in!

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen, nieuwe trainingen en acties.

Bedankt voor je inschrijving

Bedankt voor je inschrijving voor onze e-mail updates. Je wordt nu als eerste op de hoogte gehouden van nieuwste blogs, trainingen en acties.

Gelukt!

Je inschrijving is bevestigd!

Vanaf nu houden we je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen, onze trainingen en acties!

Gelukt!

Je bent ingeschreven

Vanaf nu houden we je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen, onze trainingen en acties.