EMVI en BPKV – is er een verschil?

Hoewel de termen EMVI en BPKV in de praktijk vaak worden verward, betekenen ze niet hetzelfde. In deze blogpost leggen we de verschillen uit en halen we die verwarring graag uit de lucht.

Terug naar de basis

Om het verschil tussen EMVI en BPKV goed uit te leggen, gaan we eerst even terug naar de basis. Wanneer aanbestedende diensten een werk, levering of dienst willen inkopen, kunnen zij verschillende geschiktheidseisen stellen aan de inschrijver. Hiermee toetsen zij bijvoorbeeld of de inschrijver voldoende ervaring heeft. Zijn inschrijvers geschikt, dan bepaalt de score op een gunningscriterium welke inschrijver het project gegund krijgt. Voor 2016 waren er slechts 2 gunningscriteria waar aanbesteders tussen konden kiezen. Dit waren ‘laagste prijs’ en ‘Economisch Meest Voordelige Inschrijving’, kortweg EMVI. Wat houden deze termen in?

EMVI

Bij laagste prijs weegt de aanbesteder alleen de ingediende offerte mee in de beoordeling. Dit criterium daagt de markt niet uit om meer kwaliteit te bieden dan minimaal geëist is; de inschrijver kan immers geen verschil maken op het gebied van kwaliteit.

Bij EMVI weegt de aanbesteder naast de prijs wél kwaliteitsaspecten mee in de beoordeling. Deze hoeven niet van economische aard te zijn. Denk bijvoorbeeld aan innovatie, duurzaamheid en hinderbeperking, maar ook aan aspecten als snelheid, draagkracht of esthetiek. De kwaliteitsaspecten vertaalt de aanbesteder in ‘subgunningscriteria’. Het aantal, de soort en de weging van de subgunningscriteria mag de aanbesteder zelf bepalen. Wel moeten deze betrekking hebben op de opdracht én dienen ze objectief, transparant en proportioneel te zijn.

BPKV

Op 1 juli 2016 zijn er nieuwe aanbestedingsrichtlijnen geïmplementeerd in de Aanbestedingswet 2012 en er kwam een 3e gunningscriterium bij. Dit gunningscriterium is laagste KBK en staat voor de laagste kosten berekend op basis van kosteneffectiviteit. Het gunningscriterium ‘laagste prijs’ bleef ongewijzigd. Wat wij verstonden onder het gunningscriterium EMVI, veranderde in ‘Beste Prijs Kwaliteit Verhouding’, kortweg BPKV.

Wat betekent dit formeel voor de term EMVI? Het is geen gunningscriterium meer, maar de overkoepelende term voor de 3 gunningscriteria laagste prijs, laagste KBK én BPKV. Ondanks deze wijziging gebruikt de markt de termen EMVI en BPKV in praktijk nog veel door elkaar alsof ze hetzelfde betekenen. Eerlijk gezegd, wij ook, omdat de term EMVI niet zomaar uit ons systeem is. Dus tot iedereen netjes de term ‘BPKV-plannen’ gaat gebruiken, blijven wij onze training voorlopig ‘EMVI-plannen schrijven’ noemen. Wordt vervolgd…

Wil je meer weten over het schrijven van EMVI/BPKV-plannen? Astrid Lamers geeft vanuit ITC Groep en Bouwmeesters de training EMVI-plannen schrijven.

Heb je vragen of wil je meer weten?

Mis geen kennis en meld je aan voor onze kennis updates!

Voordat je gaat...

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen, nieuwe trainingen en acties.

 Schrijf je in!

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen, nieuwe trainingen en acties.

Bedankt voor je inschrijving

Bedankt voor je inschrijving voor onze e-mail updates. Je wordt nu als eerste op de hoogte gehouden van nieuwste blogs, trainingen en acties.

Gelukt!

Je inschrijving is bevestigd!

Vanaf nu houden we je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen, onze trainingen en acties!

Gelukt!

Je bent ingeschreven

Vanaf nu houden we je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen, onze trainingen en acties.