In gesprek met trainer en expert Henk Lankamp over bouwteamsamenwerking bij gemeente Leusden

In dit interview vertelt Henk je over het project van de gemeente Leusden over het herinrichten en verbeteren van de openbare ruimte van het centrum van Leusden. Een project van Roelofs dat met de bouwteamsamenwerking tot stand is gekomen.

Kun je ons allereerst iets over de aanleiding vertellen?

Henk: De gemeente Leusden wilden samen met de ondernemers in het centrum van Leusden herinrichten en verbeteren. Het doel hierbij was om een plek te creëren waar meer beleving was voor de inwoners en bezoekers van Leusden. Een plek om samen te komen. Ze dachten aan nieuwe kleuren, innovaties van gebouwen en het gebruik van natuursteen voor een speciaal effect.

Met welke uitgangspunten moest rekening gehouden worden?

Henk: Het project zou plaatsvinden in een complexe omgeving. Het gaat hier om het centrum, waar veel ondernemers en bewoners zijn. Daarnaast was de scope initieel ook nog niet helemaal helder. Het idee was om het project in drie fases op te pakken, waarbij alleen de eerste fase helder was. Een van de belangrijkste uitgangspunten was dat het moest voldoen aan maatschappelijk verantwoordelijk ondernemen. Dit zat vooral in het type steen. Het ging hier namelijk over natuursteen, dit type heeft over het algemeen een wat negatieve smaak, omdat de inkoop hiervan nogal complex is. Een van de eisen van de gemeente was dan ook dat het materiaal van goede kwaliteit zou zijn en het op een maatschappelijk verantwoorde manier was verkregen.

Waarom is er voor een bouwteamsamenwerking gekozen?

Henk: Allereerst omdat er specifieke kennis bij de gemeente ontbrak. De kennis van de natuursteen was niet bij de gemeente aanwezig, de wens om maatschappelijk verantwoord te ondernemen echter wel. Dat betekent dat het prettig is om de aannemer al in een eerder stadium te betrekken. Daarnaast speelde natuurlijk ook mee dat het een complexe omgeving is. Veel ondernemers willen natuurlijk graag hun winkel goed bereikbaar houden, dat geldt uiteraard ook voor de bewoners die zo min mogelijk overlast wilden ervaren. Tot slot waren de scope en tijd onzeker.

Hoe kwam het dat de scope en tijd onzeker waren?

Henk: Dit project raakte veel mensen. Niet alleen de politiek, maar ook de ondernemers die zelf investeringen moesten doen. Denk aan de nieuwe kleuren of de aanpassingen aan de gebouwen. Ondernemers wilden dit wel, maar wilden uiteraard ook de impact duidelijk hebben. Wat zijn de kosten hiervoor? Wat doen we wel en wat doen we niet? Aan welke planning denken we? Deze input was ook weer belangrijk voor de scope van het project. Stel dat niet alle ondernemers mee zouden doen, dan zou de gemeente hier zelf wel mee aan de slag gaan, maar moest er natuurlijk uitgewerkt worden, wat er dan opgepakt zou worden. Hier ging uiteraard ook tijd over heen. Deze componenten waren ook een belangrijke reden om te kiezen voor de bouwteamsamenwerking.

Hoe ging het toen verder?

Henk: Er volgde een aanbesteding, waar wij als Roelofs met ons plan van aanpak en het interview met de commissie als beste beoordeeld werden. Vervolgens gingen we met een team van Roelofs en een team van de gemeente aan de slag met vragen als: Wat zou de scope en de doelstellingen nu daadwerkelijk moeten worden. Willen we de riolering vervangen, wanneer worden de gevels opgepakt? Welke stakeholders gaan aan de slag met de gevels? Wat doen we met de kabels en leidingen? Op welke wijze kunnen we het beste samenwerken we met de ondernemers? Welke fasering zien we voor ons? En hoe kunnen we de complexe omgeving goed in kaart brengen en zorgen dat het voor iedereen zo min mogelijk overlast geeft.

Dat zijn inderdaad veel onderwerpen. Hoe is dat gegaan?

Henk: De gemeente heeft het goed opgepakt in de eigen organisatie. Het was prettig samenwerken met een team van de gemeente. Ze waren hier echt betrokken bij. Was echt een aanrader was, is een locatie om te werken in het betreffende gebied als basis te regelen. In ons geval was dit een plek in het centrum en hier waren we op vaste tijdstippen ook allemaal aanwezig. Ook ondernemers konden daar met hun vragen terecht. Samen als opdrachtgever en opdrachtnemer bij elkaar zitten werkte erg goed.

Dat klinkt inderdaad heel goed. Als je terugkijkt, waar ben je dan trots op?

Henk: Als eerste noem ik toch de samenwerking. Deze was heel goed. Mede omdat we dus samen op locatie zaten, is het makkelijk om elkaar een vraag te stellen. De interactie is heel prettig. Daarnaast was de omgeving ook heel tevreden was, dit is uiteraard waar we het met het team ook voor deden. We hebben bewust aandacht aan de omgeving besteed. Zo organiseerden we barbecues en gingen we met omwonenden en ondernemers in gesprek om te kijken hoe de bereikbaarheid van de woningen en winkels zo goed mogelijk kon blijven en de overlast zo minimaal zou zijn. In het bouwteam werkten we fijn samen, we hadden een gezamenlijk belang om de omgeving tevreden te houden en konden als goed bouwteam snel inspelen op onverwachte zaken. En tot slot was er veel werkplezier in het gehele team. Dat is veel waard!

Leuk om te horen! Dan toch nog de vraag: wat zou je de volgende keer anders doen?

Henk: Ik denk het maken van afspraken met betrekking tot tijd, kwaliteit en geld en dit blijven monitoren. In je bouwteam deze zaken ook blijven bespreken. Net als andere inhoudelijke of teamzaken. Blij met elkaar in gesprek. Leg relevante dingen daarnaast goed vast, hier kun je namelijk op terugvallen, op het moment dat er een wisseling in het team komt.

Henk werkt als commercieel manager bij de Roelofs Groep en geeft al sinds 2019 de training Succesvolle bouwteams. Een training die de afgelopen jaren aan meer dan 300 cursisten is gegeven. Bekijk hier het programma van deze succesvolle training.

Heb je vragen of wil je meer weten?

Mis geen kennis en meld je aan voor onze kennis updates!

Voordat je gaat...

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen, nieuwe trainingen en acties.

 Schrijf je in!

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen, nieuwe trainingen en acties.

Bedankt voor je inschrijving

Bedankt voor je inschrijving voor onze e-mail updates. Je wordt nu als eerste op de hoogte gehouden van nieuwste blogs, trainingen en acties.

Gelukt!

Je inschrijving is bevestigd!

Vanaf nu houden we je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen, onze trainingen en acties!

Gelukt!

Je bent ingeschreven

Vanaf nu houden we je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen, onze trainingen en acties.