Minder risico’s door samenwerken!

Er kunnen verschillende aanleidingen bestaan om voor een bouwteamsamenwerking te kiezen (lees ook het eerdere blog “Wanneer kies je voor een bouwteamsamenwerking” van Arno Hoevink. Eén van de aanleidingen om te kiezen voor een bouwteamsamenwerking kan zijn dat grote uitvoeringsrisico’s worden voorzien. Het vroegtijdig betrekken van uitvoeringstechnische kennis van de aannemer kan in dit geval helpen deze risico’s weg te nemen of te beheersen.

Faalkosten in verhouding tot risicomanagement

Risicomanagement in projecten is inmiddels gemeengoed en zeker in UAV-GC projecten vinden ook gezamenlijke risicosessies tussen opdrachtgever en opdrachtnemer plaats. Ondanks het gegeven dat volop aan risicomanagement wordt gedaan, treden regelmatig veel faalkosten op in deze projecten. Een belangrijke reden hiervoor is dat partijen binnen een UAV-GC contract vaak bezig zijn om vooral de “eigen” risico’s te beheersen. Immers de contractuele verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden zijn al vastgelegd evenals de prijs. Het is niet altijd in het belang van een aannemer om open en transparant risico’s met de opdrachtgever te delen, zeker niet als de opdrachtgever van mening is dat de beheersmaatregelen onderdeel dienen te zijn de inschrijving.

Nauwelijks wijzigingen of onverwachte meerkosten

Bij werken die in een bouwteam worden voorbereid, is vaak nauwelijks sprake van wijzigingen en onverwachte meerkosten in de uitvoeringsfase. Eén van de redenen is dat de aannemer gewoon een reële marge voor het werk heeft en dus niet de noodzaak voelt om elke tegenvaller als een contractwijziging te zien. De belangrijkste reden is echter dat opdrachtgever en aannemer het werk voorbereiden zonder dat de prijsonderhandelingen al hebben plaatsgevonden. Dit geeft beide partijen de mogelijkheid om primair vanuit het projectbelang te kijken hoe risico’s het beste kunnen worden beheerst.

Mijn ervaring in bouwteams is dat opdrachtgever en aannemer helpen om elkaars risico’s te beheersen door bijvoorbeeld te kijken naar ontwerpaanpassingen, een betere fasering etc. Bij veel risico’s waarbij de aannemer actiehouder is van een beheersmaatregel kan de opdrachtgever ondersteunen en vice versa. Dit zorgt niet alleen voor een betere beheersing van risico’s, ik merk dat het op deze manier gezamenlijk beheersen van risico’s ook de samenwerking in het bouwteam bevordert.

Beter en meer volledig risicodossier

Een ander groot voordeel van een bouwteamsamenwerking ten opzichte van UAV-GC contracten is dat opdrachtgever en aannemer gezamenlijk bepalen hoe de overgebleven risico’s voor de uitvoeringsfase worden gealloceerd. Bij UAV-GC contracten is dit bij aanbesteding door opdrachtgever bepaald en kan de aannemer hooguit tijdens de inlichtingenfase proberen bij te sturen. Door aan het einde van de bouwteamfase in een gezamenlijke risicosessie gebruik te maken van de geobjectiveerde criteria (beïnvloedbaarheid, inzicht, motivatie, draagkracht, bewegingsvrijheid en maatschappelijke verantwoordelijkheid) zoals door het CROW benoemd in publicatie 274 Risico’s en Aanbesteden wordt gezamenlijk gekomen tot een goede en gedragen risicoallocatie.

Deze manier van risico’s alloceren en bijbehorende discussie zorgt ervoor dat er een beter en meer volledig risicodossier komt te liggen, dat partijen zich verantwoordelijk voelen om de risico’s ook daadwerkelijk te beheersen en voorkomt veel discussie in de uitvoering. Af en toe komt het zelfs voor dat opdrachtgever en aannemer besluiten om met een gezamenlijke risicopot voor de uitvoeringsfase te werken. Een goede gezamenlijke beheersing van risico’s en een gedragen risicoallocatie zorgt voor minder faalkosten en zorgt ervoor dat een bouwteam, ondanks het ontbreken van marktwerking, lang niet altijd duurder hoeft te zijn.

Wil je meer weten over bouwteams en de mogelijkheden voor jou? Kijk dan snel bij de training Succesvolle bouwteams, Bouwteams winnen en Samenwerken in bouwteams en word de bouwteamexpert!

Heb je vragen of wil je meer weten?

Mis geen kennis en meld je aan voor onze kennis updates!

Voordat je gaat...

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen, nieuwe trainingen en acties.

 Schrijf je in!

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen, nieuwe trainingen en acties.

Bedankt voor je inschrijving

Bedankt voor je inschrijving voor onze e-mail updates. Je wordt nu als eerste op de hoogte gehouden van nieuwste blogs, trainingen en acties.

Gelukt!

Je inschrijving is bevestigd!

Vanaf nu houden we je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen, onze trainingen en acties!

Gelukt!

Je bent ingeschreven

Vanaf nu houden we je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen, onze trainingen en acties.