MKI als criterium om duurzaamheid mee te nemen in aanbestedingen

Steeds meer aanbestedende diensten vragen in hun aanbesteding om de impact op het milieu te beschrijven. De Milieu Kosten Indicator (MKI) is een middel om milieuprestaties te kunnen kwantificeren om vervolgens deze prestaties van de aannemers te vergelijken. Onlangs is vanuit Bouwmeesters Training en Advies de eerste training MKI berekenen gegeven en hebben we trainer Kiki Kamphorst van TAUW 5 vragen over MKI voorgelegd:

Toch nog even heel kort…. Waarom is de Milieu Kosten Indicator zo belangrijk?

Er zijn vier belangrijke redenen voor:

  1. Allereerst maakt de MKI inzichtelijk wat de impact op het milieu is en kan het inzichtelijk gemaakt worden voor een specifiek materiaal, product, specifieke levensfase, gehele levensfase of een heel project.
  2. Het geeft direct inzicht in de hotspots;
  3. Je kunt duurzaamheidswinst bereiken, door te kijken naar duurzamere materialen, kortere transportafstanden of langere levensduur;
  4. Aanbieders kunnen aannemers makkelijker vergelijken & beoordelen of scoren op een inschrijving.

Hoe komt een MKI berekening tot stand?

De MKI wordt momenteel bepaald door 11 milieueffecten samen te voegen tot één score, een score uitgedrukt in Euro’s. Milieueffecten zoals impact op klimaatverandering, verzuring en smogvorming zitten verwerkt in de MKI. Voor het bepalen van een MKI heb een Levenscyclus analyse (LCA) nodig. Bij een LCA wordt de hele levenscyclus van een product, dienst of werk bekeken. Dus van het winnen van een grondstof, het maken van een product tot aan het hergebruiken of verwerken van het afval. Even een concreet voorbeeld: Stel je hebt het over beton. Dan moet je in de LCA rekening houden met wat je nodig hebt voor de bouw, productie, cement, de bouwfase, het naar de bouwplaats brengen, het specifieke product met beton maken en uiteindelijk weer slopen. Waarbij je ook nadenkt of je dit product bij einde-leven weer gaat hergebruiken of recyclen. Uit een LCA rollen vervolgens de 11 milieueffecten, waarna deze gebruikt worden voor het bepalen van de MKI.

Klopt het dat je MKI ook steeds vaker als gunningscriteria ziet?

Dat klopt. Zo is dan bijvoorbeeld duurzaamheid als onderdeel van kwaliteit genoemd, waarbij kwaliteit dan bijvoorbeeld voor 30% meetelt en duurzaamheid hiervan weer een onderdeel is. Ook kunnen aannemers een fictieve korting op hun aanbod ontvangen, waardoor het aanbod met de laagste milieukosten de hoogste korting krijgt.

Welke fout zie jij het meeste voorbij komen bij de berekeningen?

Er wordt toch vaak nog onderschat dat het echt tijd kost om deze berekeningen te maken. Je ziet dat dit op het laatste moment nog gedaan moet worden, waardoor je er niet het maximale uit kunt halen. Dat is echt jammer.

Welke tip zou je mee willen geven?

Zorg dat je toeleveranciers en onderaannemers ook op de hoogte zijn van MKI en MKI berekening laten uitvoeren. Dat maakt dat als je het in de aanbesteding voorbij ziet komen, je dit gelijk paraat hebt!

Wil je als aannemer weten hoe je de MKI dan berekent of moet je als aanbestedende dienst de inschrijvingen op duurzaamheid beoordelen? Meld je dan aan voor de training MKI berekenen.

Heb je vragen of wil je meer weten?

Mis geen kennis en meld je aan voor onze kennis updates!

Voordat je gaat...

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen, nieuwe trainingen en acties.

 Schrijf je in!

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen, nieuwe trainingen en acties.

Bedankt voor je inschrijving

Bedankt voor je inschrijving voor onze e-mail updates. Je wordt nu als eerste op de hoogte gehouden van nieuwste blogs, trainingen en acties.

Gelukt!

Je inschrijving is bevestigd!

Vanaf nu houden we je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen, onze trainingen en acties!

Gelukt!

Je bent ingeschreven

Vanaf nu houden we je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen, onze trainingen en acties.