Modelovereenkomst Bouwteam VGBouw model 1992 versus DG 2020 – Zoek de verschillen…

Op 14 mei 2020 is de Modelovereenkomst Bouwteam DG 2020 gepubliceerd. 28 Jaar na de beproefde eerste versie. Ondanks dat de DG 2020 al weer bijna zijn eerste levensjaar heeft gehad, is het nog niet voor iedereen helemaal duidelijk wat de verschillen zijn tussen deze beide overeenkomsten. In dit artikel lichten wij 5 verschillen toe.

1. Welkom in de 20’s Kort samengevat: de nieuwe variant is meer geschreven op de taken en rol verhouding van deze tijd. Waar het in de jaren 90 heel gebruikelijk was dat opdrachtgevers een bestekontwerp maakten en aannemers dit volgens plan uitvoerden, is dat in de huidige tijd vaak anders. Aannemers maken tegenwoordig veel vaker het ontwerp. Deze andere verhouding betekent ook andere verantwoordelijkheden. Denk maar eens aan risicomanagement. Waar dit 28 jaar geleden meer bij de opdrachtgever lag, is dit nu ook een belangrijk aandachtspunt voor de aannemer. Dit komt in DG 2020 beter tot zijn recht.

2. 1+1=3, 4, 5 of…? Het DG 2020 model onderkent nadrukkelijk dat naast opdrachtgever en aannemer ook andere deelnemers bij het bouwteam zijn betrokken. Te denken valt dan aan ingenieursbureaus, architecten, onderaannemers en leveranciers. Deze partijen zijn geen contractpartijen die de bouwteamovereenkomst tekenen, maar voor het succes van het project natuurlijk zeer belangrijk. Dat maakt dat deze deelnemers ook verplichtingen hebben in het bouwteam en zich ook moeten conformeren naar de geest van het bouwteam. Bijvoorbeeld doordat ze op dezelfde manier samenwerken, maar ook dat ze dezelfde waarschuwingsplicht hebben. Belangrijk om hier apart aandacht aan te besteden.

3. Kan ik op je rekenen? Nieuw is ook aandacht voor het cyclisch kostenmanagement. In tegenstelling tot het VGBouw model waar cyclisch kostenmanagement geen specifieke plek heeft, is dit in het DG2020 model wel opgenomen. Omdat het nog wel eens voorkwam dat pas aan het einde van de bouwteamfase bleek dat het opstelde ontwerp niet past binnen het taakstellend budget met moeizame onderhandelingen of het deels alsnog moeten versoberen als gevolg, krijgt cyclisch kostenmanagement in het DG 2020 model meer aandacht om dat te voorkomen. Zo wordt hier namelijk aangestipt om op een aantal momenten tijdens de ontwerpfase de kostenraming te actualiseren. Zo houd je samen de regie het taakstellend budget.

4. Houston, we’ve got a problem… Alle mooie bouwteamervaringen daar gelaten, gebiedt het ons eerlijke wijs te delen dat niet iedere bouwteamsamenwerking even soepel verloopt. De nieuwe overeenkomst biedt hier duidelijke handvaten voor als je er samen niet uitkomt. Het nieuwe document is vanuit dat perspectief ook juridisch sterk onderlegd en kan daardoor in vergelijk met het VGBouw model wel wat omvangrijk overkomen.

5. We’re in this together Nieuw en eigenlijk ook best uniek is een artikel over hoe je met elkaar wilt samenwerken. Een stuk over vaardigheden in plaats van inhoud. Te denken valt aan zaken als op welke wijze willen wij samenwerken? En welke afspraken op basis van houding en gedrag maken wij hierover? Juist omdat in een bouwteam samenwerking centraal staat, wordt dat in DG 2020 uitgelicht.

Conclusie Is het een nu beter dan het ander? Beide overeenkomsten worden ingezet. Zo kun je de VGBouw model 1992 prima gebruiken als je op basis van jarenlange relatie in goed vertrouwen met elkaar werkt. Het document is laagdrempelig en daardoor eenvoudig toe te passen. Toch heeft het de voorkeur om de nieuwe modelovereenkomst te gebruiken. Waarom? Dit nieuwe model beter bij de wijze waarop op dit moment tussen opdrachtgevers en aannemers wordt samengewerkt in projecten. En… na 1 of 2 keer toegepast te hebben, is de DG 2020 ook eenvoudig toe te passen!

Succes!

Wil je meer weten over bouwteams en de mogelijkheden voor jou? Kijk dan snel bij de cursus Succesvolle bouwteams, Bouwteams winnen en Samenwerken in bouwteams en word de bouwteamexpert!

Heb je vragen of wil je meer weten?

Mis geen kennis en meld je aan voor onze kennis updates!

Voordat je gaat...

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen, nieuwe trainingen en acties.

 Schrijf je in!

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen, nieuwe trainingen en acties.

Bedankt voor je inschrijving

Bedankt voor je inschrijving voor onze e-mail updates. Je wordt nu als eerste op de hoogte gehouden van nieuwste blogs, trainingen en acties.

Gelukt!

Je inschrijving is bevestigd!

Vanaf nu houden we je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen, onze trainingen en acties!

Gelukt!

Je bent ingeschreven

Vanaf nu houden we je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen, onze trainingen en acties.